منوی اصلی

درباره خودم

آرشیو


« گزارش عملکرد سالیانه هنرستان حجاب »
چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ - 11:54

موضوع جلسه اول

 

برگزاری انتخابات بین اعضای شورای دانش آموزی به منظور تعیین هیات رئیس شورا

 دریافت احکانم عضویت شورا که از سوی مدیر مدرسه صادر می گردد

معرفی اعضای شورا وترکیب هیات رئیسه به دانش اموزان (توسط مدیر مدرسه )

تقدیر از دانش آموزان فعال در انتخابات (توسط رئیس شورا)

 

تصمیم گیری برای گرامی داشت روز 13 ابان ماه

تصمیم گیری در مساول جاری مدرسه

 

 

موضوع جلسه دوم

بررسی وضعیت کتابخانه مدیر و برنامه ریزی به منظور ترغیب  دانش آموزان به مطالعه و کتابخوانی

بحث و بررسی در خصوص گرامیداشت مناسبتهای اذر ماه

تصمیم گیری و برنامه ریزی به منظور مشارکت دانش آموزان در نماز جماعت و مراسم آغازین

انتخاب نماینده (شورای دانش آموزی )برای شرکت در شورای دانش آموزی و انجمن اولیائ و مربیان

تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه (عنداللزوم)  

 

ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات گذشته (توسط مسئول پیگیری شورای دانش آموزی )

برنامه ریزی به منظورتشکیل کمیته های شورذای دانش آموزی و چگونگی فعالیت آنان

هماهنگیب و تقسیم وظایف شورای دانش آموزی در بین اعضا

تنظیم و ارائه برنامه های اردویی  و بازدید ÷یشنهادی به مدرسه

تصمیم گیری در مورد مسایل جاری مدرسه(عنداللزوم)

 

موضوع جلسه سوم

ارایه گزارش چگونگی اجرای مصوبات  جلسه گذشته (توسط مسوول پیگیری شورای دانش آموزی)

برنامه ریزی به منظور تشکیل کمیته های شورای دانش آموزی و چگونگی فعالیت آنان

هماهنگی و تقسیم وظایف شورای دانش آموزی در بین اعضا

تنظیم و ارائه برنامه های اردویی و بازدیدی پیشنهادی به مدیریت مدرسه

تصمیم گیری در مورد مسایل جاری مدرسه(عنداللزوم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع جلسه چهارم

تصمیم گیری در خصوص تهیه نشریه مدرسه

تصمیم گیری در مورد گرامیداشت مناسبت های دی ماه

تصمیم گیری در ارتباط با ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی بین تشکلهای فعال در مدرسه(با حضور مسوولین تشکلها)

تدوین برنامه های امتحانی پیشنهادی به منظور ارایه مدیریت مدرسه

تصمیم گیری در مورد مسایل جاری مدرسه(عنداللزوم)

 

موضوع جلسه پنجم

ارایه گزارش چگونگی اجرای مصوبات  جلسه گذشته (توسط مسوول پیگیری شورای دانش آموزی)

تصمیم گیری و برنامه ریزی به منظور برگزاری به منظور برگزاری اولین جلسه عمومی شورای دانش آموزی و جمع بندی مطالب جهت ارایه در مجمه عمومی(توسط رییس شورا)

بحث و بررسی پیرامون فعالیت تعاونی آموزشگاه

تصمیم گیری در مورد مسایل جاری مدرسه(عنداللزوم)

 

 

موضوع جلسه ششم

 

تصمیم گیری به منظور کرامیداشت مناسبتهای بهمن ماه(با الویت دهه مبارک فجر)

برنامه ریزی در ارتباط با بهسازی و  زیبا سازی مدرسه

برنامه ریزی پیرامون برگزاری کنفرانس و نشست های علمی،اجتماغیريالسیاسیو... درمدرسه

تصمیم گیری در مورد مسایل جاری مدرسه(عنداللزوم)

 

  موضوع جلسه هفتم

ارائه گزارش و چگونگی اجرای مصوبات جلسات گذشته (توسط مسئول ÷یگیری دانش آموزی)
هماهنگی و پیگیری برنامه های گرامیداشت دهه فجر

تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه (عنداللزوم)

 

موضوع جلسه هشتم

ارائه ی برنامه های ÷یشنهادی در ارتباط با کلاس های آموزشی و تقویتی به مدیریت مدرسه

بررسی و ارزیابی عملکرد کمیته های شورای دانش اموزی

تصمیم گیری در ارتباط با گرامی داشت مناسبتهای اسفند ماه

تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه (عنداللزوم)

 

موضوع جلسه نهم

ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات جلسه گذشته (توسط مسئول پیگیری شورای دانش اموزی)

تنظیم و ارائه برنامه های اردویی و بازدیدی پیشنهادی به مدیریت مدرسه

تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه (عنداللزوم)

 

موضوع جلسه دهم

برنامه ریزی به منظور استقبال سال نوو استفتده مطلوب از ایام تعطیلات نوروزی

بررسی و هماهنگی برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت از طریق مدیریت مدرسه

تصمیم گیری برای گرامی داشت مناسبتهای فروردین ماه

تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه (عنداللزوم)

 

 موضوع جلسه یازدهم

 ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات جلسه گذشته (توسط مسئول پیگیری شورای دانش اموزی)

تصمیم گیری و برنامه ریزی به منظور برگزاری دومین جلسه عمومی شورای دانش آموزی و جمع بندی وطالب جهت ارائه در مجمع عمومی (توسط رئیس شورا)

تهیه گزارش از فعالیت های شورای دانش آموزی

تصمیم گیری برای گرامیداشت مناسبتهای ارد یبهشت  ماه (با اولویت هفته ی معلم )

تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه (عنداللزوم)

موضوع جلسه دوازدهم

ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات جلسه گذشته (توسط مسئول پیگیری شورای دانش اموزی)

 

موضوع جلسه دوازدهم

 

ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات جلسه گذشته (توسط مسئول پیگیری شورای دانش اموزی)

بررسی نحوه تجلیل از دانش آموزان موفق فعالیت های آموزشی –پرورشی –ورزشی و انضباطی در مدرسه

تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه (عنداللزوم)

 

موضوع جلسه سیزدهم

 

تدوین برنامه امتحانی پیشنهادی و ارائه آن به مدیریت مدرسه

تصمیم گیری برای گرامیداشت  مناسبتهای خرداد ماه (با اولویت سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله "ره"

تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه (عنداللزوم)

 

موضوع جلسه چهاردههم

 

ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات جلسه گذشته (توسط مسئول پیگیری شورای دانش اموزی)

 

 تصمیم گیری برای فعالیت های تابستانی و پیشنهادی آن به مدرسه

بررسی و جمع بندی ابتکارات - خلاقیت ها- مشکلات و موانع شورای دانش آموزی به منظور ارسال به اداره اموزش و پرورش  منطقه

تصمیم گیری در مورد مسائل جاری مدرسه (عنداللزوم)

        نوشته شده توسط :فرزانه جمالزئی ...